Logo
TR / ENG
Facebook
Twitter
Linkedin
RSS Feed
Site Haritası

Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz ile rekabette öne çıkmanızı sağlıyoruz. devamı

Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması ve hayat geçmesini sağlıyoruz. devamı

Taze ve yenilikçi eğitimlerimizle insan kaynağı gelişimi sağlıyoruz. devamı

Tasarlıyor, yönetiyor ve fasilitasyon hizmeti sağlıyoruz. Konferans ve organizasyonlarınızda... devamı

Motivasyon 2.0

21. yüzyılın çetin rekabet ortamı kurumların profesyonellerden beklentilerini radikal şekilde değiştirdi. Değerleri arasında yaratıcılığı, inovasyonu ve kurum içi girişimciliği katmayan şirkete rastlamıyoruz bugünlerde. Değişim herkesin dilinde, herkese değişimi yaratacak iş gücünün peşinde.

Hızla değişen pazar koşulları şirketlerin tüm çalışanlarının yaratıcı fikirler geliştirmesini, müşteri iç görüleri edinmesini, değişim ihtiyaçlarını tespit etmesini ve daha da önemlisi insiyatif alarak inovasyonu hayata geçirmesini gerektiriyor. Sadece üst yönetimin fikir geliştirdiği, şirketin geri kalan çalışanlarının ise bu fikirleri hayata geçirdiği dönemler artık çok geride kaldı. Şirketler birer kurum içi girişimci gibi çalışacak, değişimin ve yeniliğin peşinden koşan insanlara ihtiyaç duyuyorlar.

Sorun şu: Yaşanan bütün bu değişime rağmen yöneticilerin motivasyona bakışı yüzyıldır neredeyse hiç değişmedi; “Doğru hareketleri ödüllendir .”

Kısa erimli teşvik planları, performansa dayalı ücretlendirme sistemleri gibi maddi teşvik unsurlarından, şirketçe pikniğe gitmek, hep beraber bowling oynamak ve aile ortamına benzer şirket iklimleri yaratmak gibi manevi destek yöntemlerini içeren bu motivasyon felsefesi temelde şunu söylüyor; “İnsanları belirli bir işi yapmaya ya da belirli bir davranışı sergilemeye yönlendirmek istiyorsanız, onlara kendilerinden isteneni yaptıkları takdire ödüle kavuşacaklarını söylemelisiniz. İnsanları önlerine koyacağınız ödül havucu ile güdülendirmelisiniz”

Yönetim düşünürü Daniel H. Pink’in bugünlerde çok konuşulan “Drive” ve ünlü psikolog Mihaly Czikszentmihalyi’nin klasikleşmiş “Flow” adlı kitaplarından esinlenerek ve inovasyon konusunda yıllardır verdiğimiz eğitim/danışmanlık hizmetlerindeki tecrübelerimize dayanarak tasarladığımız eğitimimiz öncelikle yöneticileri öncelikle klasik motivasyon yöntemlerinin artık neden işe yaramadığı gerçeği ile yüzleştiriyor.

Özellikle yaratıcılık, inisiyatif alma ve kurum içi girişimcilik becerilerinin önem kazandığı işlerde ve pozisyonlarda “Motivasyon 1.0” adını verebileceğimiz “Doğru hareketleri ödüllendir, yanlış hareketleri ise cezalandır” felsefesinin istenen sonuçları üretmeyeceğini çok sayıda örnek ve uygulamayla kanıtlayan eğitim daha sonra katılımcıları yeni bir motivasyon felsefesi ile tanıştırıyor: “Motivasyon 2.0”.

Daniel Pink’in kitabında “Özerklik”, “Ustalık” ve “Amaç” adını verdiği 3 temel faktöre dayalı “Motivasyon 2.0” felsefesi,  21. Yüzyılın gereksindirdiği yaratıcı, insiyatif alan, kurum içi girişimciliğe hevesli ve değişimi yaratan iş gücünün yaratılmasında, yönetilmesinde ve teşvik edilmesinde kullanılabilecek pek çok yenilikçi yöntemi içeriyor. 21.yüzyıl yöneticisinin 21.yüzyılın gereksinimlerine uygun bir motivasyon felsefesine ve bakış açısına kavuşmasını hedefleyen eğitimimiz Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Motivasyon 2.0 Hakkında Okuyun:

Bora Özkent Blog:

Parayla Motivasyon Olmaz

Daniel Pink "Drive"

Bize Ulaşın

  • Adres: Doğa Meşe Park Sitesi
  • A2-2, Eyüp, İstanbul
  • T: +90 212 322 52 62
Yukarı