Logo
TR / ENG
Facebook
Twitter
Linkedin
RSS Feed
Site Haritası

Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz ile rekabette öne çıkmanızı sağlıyoruz. devamı

Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması ve hayat geçmesini sağlıyoruz. devamı

Taze ve yenilikçi eğitimlerimizle insan kaynağı gelişimi sağlıyoruz. devamı

Tasarlıyor, yönetiyor ve fasilitasyon hizmeti sağlıyoruz. Konferans ve organizasyonlarınızda... devamı

Maliyet Düşürmek için Yaratıcılık

Müşteri: Uluslararası hızlı tüketim ürünleri firması.

İhtiyaç: Pek çok şirketin eleman çıkarmayı ayakta kalmak için tek çıkar yol olarak gördüğü kriz döneminde, müşterimiz işçi çıkartmak dışındaki tüm alternatiflerin sorgulanacağı yaratıcı bir “maliyet düşürücü fikirleri bulma” çalışma atölyesinin moderasyonunda kendilerine yardımcı olmamızı istedi.

Çözüm: İki günlük geniş katılımlı bir çalıştay düzenlendi. Üretimden, satışa, satıştan, pazarlamaya kadar pek çok farklı fonksiyonun temsilcilerinin katıldığı çalıştay öncelikle yaratıcılığı arttırıcak çeşitli eğlenceli egsersizlerle başladı, böylece katılımcıları günlük hayatlarından ve kalıplaşmış düşünce yapılarından uzaklaştırmaya çalıştık.

İkinci aşamada ise çeşitli problem analizi ve yaratıcı çözüm bulma teknikleri ile problemi çok farklı açılardan ele alıp, çok sayıda alternatif çözüm ürettik.

Üçüncü ve son aşamada üretilen çok sayıda çözümü belirlediğimiz kriterlere göre grup halinde değerlendirdik, oyladık ve kazanan fikirleri daha da geliştirecek ek yaratıcılık seansları düzenledik.

Sonuçlar: Çalışmanın sonucunda hedeflenin çok üstünde maliyet düşürme fırsatları yakalandı. Sadece fikir üretmekle yetinilmedi ve fikirlerin üzerinde epey derin tartışmalar yürütülerek her bir düşünce sıkı birer stres testine de tabii tutuldu. Bu sayede çalışma sonuçlarının uygulanabilirlikleri konusunda grup hemfikir oldu.

Üstelik tüm bu çalışmalar sırasında çok da eğlenildi ve ileride böyle çalışmaların tekrarlanmasına karar verildi. Ne Öğrendik? O güne kadar daha çok ciro artırmaya yönelik inovasyon atölyeleri yönettiğimizden, maliyet yönetimi ve yaratıcılığın kombinasyonu bizim için de yeni bir fırsat teşkil etti. Ne de olsa, alışılagelmiş görüş, maliyet yönetiminin temelde bir sol beyin aktivitesi olduğu şeklinde. Çoğu yönetici mantık, akıl yürütme ve rasyonelitenin maliyet yönetmenin temel araçları olduğunu düşünüyor.

Öte yandan büyük ve radikal maliyet düşürücü fikirler sol beyine dayalı düşünme yöntemleri ile pek de ortaya çıkmıyor. Düşük tüketimli ampüller kullanmak ya da gereksiz ışıkları söndürmek iyi ve uygulanması gerekli fikirler olsa da, büyük maliyet düşürme fırsatları anlamına geldikleri de söylenemez açıkçası.

Radikal maliyet düşürme fikirleri ancak radikal düşünme metodları ile ortaya çıkabilir. Böylesine bir radikal düşünme de ancak sağ beynin, yani beynimizin sorunlara yaratıcı, oyuncu ve bütünsel bakabilen kısmının devreye girmesiyle gerçekleşebilir. Bu düşünceden yola çıkarak “zihin haritalaması” ve “oyun” gibi, sağ beyni harekete geçiren aktivitelerle donatılmış ilginç ve eğlenceli bir çalışma atölyesi tasarladık ve müşterimizden 25′e yakın yönetici ve çalışanın yoğun katılımı ile 2 gün boyunca çalıştık.

Biz de bir kez daha gördük ki, yaratıcılığın iş hayatına getirebileceği çözümler gerçekten sonsuz. Maliyet yönetimi de yaratıcı zekanın çözümler üretebileceği bir saha.

Bize Ulaşın

  • Adres: Doğa Meşe Park Sitesi
  • A2-2, Eyüp, İstanbul
  • T: +90 212 322 52 62
Yukarı